Ηλεκτρολόγος Εσωτερικών Εγκαταστάσεων και Βιομηχανικών Αυτοματισμών

Ο πτυχιούχος της ειδικότητα των Ηλεκτρολόγων: Α) Ειδικεύεται ως ηλεκτρολόγος οικιακών και    βιομηχανικών εγκαταστάσεων (εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή). Β) Αποκτά επαγγελματικά δικαιώματα εργοδηγού Γ) Έχει τη δυνατότητα να εισαχθεί σε οποιαδήποτε Πανεπιστημιακή σχολή είτε στην  Ελλάδα, είτε στην Αλβανία.