Υγείας & Πρόνοιας

Οι πτυχιούχοι του κλάδου της Νοσηλευτικής ειδικεύονται στις Επιστήμες Υγείας και έχουν το δικαίωμα να εργαστούν ως νοσηλευτές – βοηθοί ιατρικών εργαστηρίων σε νοσοκομεία, σε κέντρα υγείας, σε ιατρεία και σε μικροβιολογικά εργαστήρια.
Βεβαίως μετά την ολοκλήρωση του τετραετούς κύκλου σπουδών τους, έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής στο πανεπιστήμιο.