Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Εκτός από την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο, οι πτυχιούχοι του κλάδου της Πληροφορικής ειδικεύονται στο χειρισμό και στον προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, καθώς και την εφαρμογή πολυμέσων.
Έχουν επίσης τη δυνατότητα ανάπτυξης και συντήρησης ιστοσελίδων, τεχνικής κάλυψης συστημάτων πληροφορικής και δημιουργίας τοπικών δικτύων.