Υδραυλικών Εγκαταστάσεων & Κεντρικής Θέρμανσης

Εκτός από την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια (Ελλάδος και Αλβανίας), ο πτυχιούχος της ειδικότητας των Θερμουδραυλικών ειδικεύεται ως υδραυλικός θερμικών, ψυκτικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων και αποκτά τα επαγγελματικά δικαιώματα του εργοδηγού