ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) «Απόστολος Παύλος» ιδρύθηκε με πρωτοβουλία και οικονομική ενίσχυση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ. Αναστασίου. Λειτουργεί από το σχολικό έτος 2006 – 2007, με τη σχετική Άδεια του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών, σε οικοδομικό συγκρότημα ιδιοκτησία της Ορθοδόξου Εκκλησίας, στο χωριό Μεσοπόταμος, κέντρο της ομώνυμης Επαρχίας, πλησίον των Αγ. Σαράντα.

Το ΕΠΑΛ δέχεται μαθητές από τη γύρω περιοχή που έχουν τελειώσει τον κύκλο υποχρεωτικής παιδείας (Γυμνάσιο στην Ελλάδα ή Eννιατάξιο σχολείο στην Αλβανία ).Το ΕΠΑΛ είναι τετραετούς φοιτήσεως.

ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

Υγείας και Πρόνοιας,[tooltip tiptext=”Έχει τρεις κύκλους σπουδών. Ο πρώτος κύκλος διαρκεί δύο έτη, ο δεύτερος και ο τρίτος ένα χρόνο αντίστοιχα.”][/tooltip]
Ηλεκτρολόγων [tooltip tiptext=”Έχει τρεις κύκλους σπουδών. Ο πρώτος κύκλος διαρκεί δύο έτη, ο δεύτερος και ο τρίτος ένα χρόνο αντίστοιχα.”][/tooltip]
Θερμοϋδραυλικών[tooltip tiptext=”Έχει τρεις κύκλους σπουδών. Ο πρώτος κύκλος διαρκεί δύο έτη, ο δεύτερος και ο τρίτος ένα χρόνο αντίστοιχα.”][/tooltip]
Πληροφορικής[tooltip tiptext=”Η ειδικότητα της έχει δύο κύκλους σπουδών και ο κάθε κύκλος διαρκεί δύο έτη. Η εκπαιδευτική διαδικασία εκτός από τα θεωρητικά μαθήματα συμπεριλαμβάνει πρακτική άσκηση σε εργαστήρια καταλλήλως εξοπλισμένα και από ειδικούς έμπειρους και πολύ καλά καταρτισμένους.”][/tooltip]

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Τα προγράμματα διδασκαλίας είναι κυρίως αυτά των Επαγγελματικών Λυκείων του δημοσίου, αλλά εμπλουτισμένα με την πείρα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και με συμπληρωματικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής που αναφέρονται σε ζητήματα πολιτισμού, πνευματικής καλλιέργειας, περιβαλλοντικής αγωγής, συνθηκών ασφαλείας στην εργασία κ.α. Με το Πτυχίο Σπουδών και το Πιστοποιητικό Κατάρτισης οι απόφοιτοι θα έχουν τη δυνατότητα απασχόλησης στους τομείς που ειδικεύτηκαν ή να συνεχίσουν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση .